Tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 § 
Laatimispäivämäärä: 16.4.2013


1. Rekisterinpitäjä

Loviisan kaupungin matkailutoimisto
Karlskronabulevardi 8
07900 Loviisa
puh. 019 555 234, 040 555 3387
info@loviisa.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi: Lilian Granberg
Osoite: Mannerheiminkatu 4
Postitoimipaikka: 07901 LOVIISA
Puhelinnumero: 0440 555 234
Sähköpostiosoite: lilian.granberg@loviisa.fi

3. Rekisterin nimi

Palvelun Visit Loviisa käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriin kerätään sivustolla esiteltävien kohteiden ylläpitäjien yhteystiedot jotta heihin voidaan olla yhteydessä kohteen tietojen tai muun Visit Loviisa -palveluun liittyvän asian tiimoilta.

5. Rekisterin tietosisältö

Etu- ja sukunimi

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot kerätäänverkkopalvelussa Visit Loviisa olevalla lomakkeella. Asiakas syöttää tietonsa pääsääntöisesti itse. Mikäli asiakas niin haluaa voi myös rekisterin ylläpitäjä syöttää asiakkaan tälle toimittamat tiedot edellä mainitulla lomakkeella rekisteriin.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Jos sähköisesti tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja ainoastaan rekisterinpitäjällä on aineiston käyttöoikeus.

B. Sähköisesti tallennetut tiedot

Rekisteri sijaitsee Aptual Oy:n hallinnoimalla palvelimella, joka on sijoitettu valvottuun palvelinkeskukseen. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja palvelun Visit Loviisa pääkäyttäjä. Ainoastaan rekisterinpitäjällä on tietojen käyttöoikeus.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. 

Tarkastus-, korjauspyynnöt ja kiellot itseään koskevien tietojen käsittelystä osoitetaan: 

Loviisan kaupungin matkailutoimisto
Karlskronabulevardi 8
07900 Loviisa
puh. 019 555 234, 040 555 3387
info@loviisa.fi